Dette spørgsmål fik vi af Bente fra Vejle der gerne vil vide hvad en Minnesotabehandling er, og hvilken rolle den spiller i forhold til alkoholbehandling. Før vi går mere i dybden med selve forløbet, er det vigtigt at vi lige får genopfrisket historien bag Minnesotamodellen.

Minnesotamodellen som alkoholbehandling

Minnesotamodellen eller Minnesotabehandling stammer oprindelig fra Minnesota i USA og udspringer fra nogle af de første erfaringer man gjorde sig med Anonyme Alkoholikere – også forkortet AA som blev grundlagt i 1935. I 1948 udviklede man så Minnesotabehandlingen som et 12 trins program. 12 trins programmet bygger på det princip, at det er ædru alkoholikere der hjælper de aktive alkoholikere med at få sat en stopper på deres alkoholmisbrug. Ét af de første steder i Danmark som benyttede sig af Minnesotamodellen er Helioscentret ved Ebeltoft. Da centret lukkede i 2011 kom der hurtigt en række nye behandlingscentre til, som idag fungerer som aktive behandlingshjem og kan gennemføre en professionel alkoholbehandling.

Ædru alkoholiker som alkoholbehandler

Et af de største kendetegn ved Minnesotabehandling er som sagt, at det er ædru alkoholikere der fungerer som alkoholbehandler. Grundlaget for dette er, at man kan se at ædru alkoholikere har den største gennemslagskraft, fordi de selv har været igennem den samme proces, og dermed har en god forståelse for patienten, samt føling med, om patienten forsøger at undvige, drikke alkohol i skjul eller andet. En Minnesotabehandling tager 4-6 ugers behandling alt afhængig af hvor succesfuldt forløbet kører. Herefter er der flere behandlingssteder som tilbyder efterbehandling det første år. Dette er en vigtig opfølgning, da det skal sikre at patienten ikke falder tilbage i de gamle vaner og udvikler alkoholisme på ny.

Vi håber at denne forklaring giver en god indsigt i såvel historien som det praktiske forløb. Hvis I har spørgsmål er I meget velkommen til at stille dem i kommentarerne herunder.