Dette spørgsmål fik vi fra Lis Østergaard, der har en søn på 19 år med ADHD. Lis vil gerne have anbefalinger til en kreativ uddannelse, der tager højde for unge med særlige behov. Det vil vi selvfølgelig meget gerne komme med forslag til.

I Danmark kan vi rigtig godt lide at uddanne os. Vi har mange forskellige ungdomsuddannelser, og der vil næsten altid være en uddannelse, som passer til en. Dette gælder også i tilfældet af, at man har et barn med autisme, ADHD, Angst, OCD eller anden diagnose. Disse unge har nogle særlige behov, som gør, at de ikke er i stand til at fuldføre en normal ungdomsuddannelse. Men uddannelsen STU omfavner dem, der ellers ikke er i stand til at tage en normal uddannelse. Så har du oplevet, at du eller dit barn har haft svært ved at fuldføre andre uddannelser? Og er du eller dit barn mellem 16 og 25? Så er STU et tilbud der er værd at kigge nærmere på.

Adgangskrav til STU

Hvis du godt kunne tænke dig at gå på en STU, så er der nogle krav, du skal opfylde. Du skal have klaret dig igennem den obligatoriske undervisningspligt. Det har du eksempelvis ved at have gennemført folkeskolens 9. klasse. Derudover skal du være fyldt 16 år – og du skal desuden være under 25 år gammel. Hvis du kan opfylde disse krav, så skal du henvende dig til ungdommens uddannelsesvejledning i den kommune, du bor i. Herefter vil de sætte dig op til en samtale med en vejleder, som skal vurdere, om du er egnet til uddannelsen.

Uddannelsen skal være aktuel for dig

Grunden til, at en vejleder skal vurdere, om du er egnet til en ungdomsudannelse som STU, er, at du ikke bare kan have gennemført folkeskolen og være i den rette aldersgruppe. Uddannelsen er nemlig et tilbud til unge med særlige behov. At have særlige behov kan være mange forskellige ting. Det vil ofte betyde, at du har en eller anden form for diagnose, som gør, at du har sværere ved at fuldføre en ungdomsuddannelse, end andre har. Sådanne diagnoser kan eksempelvis være autisme, ADHD, OCD, angst og NLD. Det er dog ikke et krav, at du har en diagnose. Uddannelsen er aktuel for dig, som ellers ikke har mulighed for at fuldføre en ungdomsuddannelse. På uddannelsen fokuseres der på, at gøre dig klar til at tage en videre uddannelse eller til at komme mere glidende ud på arbejdsmarkedet. Så har du brug for ekstra hjælp til disse ting, så er STU aktuel for dig.

Med en STU vil du, som har særlige behov, blive klædt godt på til at komme videre i systemet – Om det er til en videre uddannelse, eller om det er til arbejdsmarkedet, så vil uddannelsen hjælpe dig.